Mötesplats för återbruk, lokal mat, miljö & utbildning.

På Mejeriet kan du göra skillnad på många sätt!
Fynda återbrukade varor, handla av öns alla samlade matproducenter, gå kurser i miljö & hållbarhet hos ett unikt kurscentrum eller roa dig på ett av många spännande evenemang! 

Lokal mat – smaka på Orust

Äntligen kan du köpa livsmedel från alla lokala producenter på en enda plats! Du kan förbeställa lådor eller komma in och handla. Vill du vara med och sälja dina produkter? Kontakta Elisabet Staf!

Utbildningar

Mejeriet bygger just nu, i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan, ett kunskapscentrum som skapar förutsättningar för Orust att bli ett hållbart kretsloppssamhälle. Både miljömässigt (biologiskt – ekologiskt) som socialt och ekonomiskt. Orust Kretsloppsakademi ska även vara en samlande och pådrivande kraft för att visionens specifika mål/ delmål ska uppfyllas. Vill du vara med? Kontakta vår verksamhetsutvecklare Carina Joling för mer information.

Evenemang

Just nu är vi stolta över premiären på filmprojektet Ljusbärarna – ett ljus och feelgood i vårt djupaste mörker. Tack alla fantastiska människor som gjort detta möjligt! Vill du veta mera om Mejeriets kommande evenemang eller har du en egen idé du vill genomföra? Hör av dig till Helena Lilliecreutz!

Energi & Miljömässan 2021

1 spetember – 1 september

”Vi eftersträvar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där näringsliv, medborgare och stat samarbetar och har ett gemensamt mål.”

Bidra i de dagliga sysslorna genom att arbetsträna, jobba volontärt eller ge bort saker som är för fina för att slänga. Odla saker som du sen säljer i butiken eller hjälp till i odlingsland och blomsterodlingar. På Mejeriet är det högt till tak och Alla kan göra Något!

Våra utställningar produceras i samarbete med konstnärer och muséer från hela Sverige och uppmärksammas ofta nationellt.

Bli medlem i Orust Kretsloppsakademi och stötta projekt!

Medlemmar får företräde till spännande utställningar och föreläsningar. Medlemskapet kostar 200 kr och debiteras en gång per år.